top of page

Unutarnje vodstvo


.

Jeste li se nekad zapitali kako prepoznati istinu? Kako znati kome vjerovati? Kako znati da li postupam ispravno ili koja odluka je dobra odluka za mene? Odgovori na ova pitanja najčešći su izazovi s kojima se svakodnevno susrećemo. Kada smo povezani sa intuicijom možemo lako prepoznati što je dobro za nas, no ako ne vidimo jasno i ako ne znamo što činiti, nalazimo se u odvojenosti od sebe! Odvojenost od sebe pokazatelj je energetske buke, odnosno starih informacija, misli i emocija koje nisu otpuštene a egzistiraju unutar našeg tijela kao buka koja nas sprječava da se povežemo s unutarnjim vodstvom, Intuicijom. Odluke koje donosimo iz odvojenosti od sebe najčešće su odluke zbog kojih kasnije žalimo! Jeste li se nekad našli u situaciji da ste se željeli izraziti ili zauzeti za nešto što vam je važno, a u tom trenutku vam ništa ne dolazi na um? Ili ste možda djelovali ishitreno i reaktivno, a kasnije žalili zbog učinjenog? Takve situacije ukazuju na postojanje energetske buke koja prekriva našu perciptivnost. Kada smo u stanju buke, stara energija cirkulira našim tijelom i zaustavlja protok nove energije u obliku životne snage i inspiracije, tako postajemo podložni impresijama svoje okoline i djelovanju koje nije u skladu s nama. Kako bi se povezali sa intuicijom, važno je otpustiti energetsku buku koja nam stoji na putu da čujemo poruke koje nam prenosi, odnosno da čujemo i prepoznamo važne znakove i upute koje znatno mogu utjecati na naše odluke, a time na budućnost i kvalitetu našeg života. PROCESOM POVEZIVANJA SA INTUICIJOM, VODITI ĆU VAS KROZ: Otpuštanje energetske buke Meditaciju za ulazak u dvorac duše Meditaciju za ulazak u sveti prostor intuicije Povezivanje sa životnom energijom inspiracije Kako prepoznati poruke Kako prepoznati Božanske znakove i upute

  • 2 sati
  • 90 eura
  • Telefonski
Mountains
bottom of page